نام طرح : " ست عشق ماه بانو"

🔹نام طرح : " ست عشق ماه بانو"
🔹جنس : پوپلین
🔹 سایز بندی :
🔹مردانه
مدیوم دورسینه ۱۰۰
لارج دور سینه ۱۰۵
ایکس لارج دور سینه ۱۱۰
دوایکس لارج دورسینه۱۱۵
سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰
🔹زنانه
۳۸ دور سینه ۹۰
۴۰دور سینه ۹۵
۴۲دور سینه۱۰۰
۴۴دور سینه ۱۰۵
۴۶دور سینه ۱۱۰
۴۸دور سینه ۱۱۵
🔹قیمت : 260
🔹 توضیحات:
🔹 قد دامن : 90
🔹قد سارافن : 100
🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن
🔹 بدون ابرفت و رنگ‌دهی...
🔹 خنک خنک خنک تابستانه...
🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.
🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰
🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰
🔹زنانه تک قیمت ۲۲۰
🔹شارژ مجدد ارسال آخر مرداد

🔹نام طرح :
قیمت: 260 هزارتومان
سفارش از طریق واتساپسفارش از طریق تلگرامجهت سفارش و استعلام موجودی پیام دهید:

مدل های مرتبط

🔹نام طرح : " ست عشق ماه بانو" 🔹جنس : پوپلین🔹 سایز بندی : 🔹مردانه مدیوم دورسینه ۱۰۰لارج دور سینه ۱۰۵ایکس لارج دور سینه ۱۱۰دوایکس لارج دورسینه۱۱۵سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰🔹زنانه۳۸ دور سینه ۹۰۴۰دور سینه ۹۵۴۲دور سینه۱۰۰۴۴دور سینه ۱۰۵۴۶دور سینه ۱۱۰۴۸دور سینه ۱۱۵🔹قیمت : 260🔹 توضیحات: 🔹 قد دامن : 90🔹قد سارافن : 100🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن🔹 بدون ابرفت و رنگ‌دهی...🔹 خنک خنک خنک تابستانه...🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰🔹زنانه تک قیمت ۲۲۰🔹شارژ مجدد ارسال آخر مرداد

🔹نام طرح : " ست عشق ماه بانو"
🔹جنس : پوپلین
🔹 سایز بندی :
🔹مردانه
مدیوم دورسینه ۱۰۰
لارج دور سینه ۱۰۵
ایکس لارج دور سینه ۱۱۰
دوایکس لارج دورسینه۱۱۵
سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰
🔹زنانه
۳۸ دور سینه ۹۰
۴۰دور سینه ۹۵
۴۲دور سینه۱۰۰
۴۴دور سینه ۱۰۵
۴۶دور سینه ۱۱۰
۴۸دور سینه ۱۱۵
🔹قیمت : 260
🔹 توضیحات:
🔹 قد دامن : 90
🔹قد سارافن : 100
🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن
🔹 بدون ابرفت و رنگدهی...
🔹 خنک خنک خنک تابستانه...
🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.
🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰
🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰
🔹زنانه تک قیمت ۲۲۰
🔹شارژ مجدد ارسال آخر مرداد

🔹 نام طرح : " ست عشق ماه بانو" 🔹جنس : پوپلین 🔹 سایز بندی : 🔹مردانه مدیوم دورسینه ۱۰۰لارج دور سینه ۱۰۵ایکس لارج دور سینه ۱۱۰دوایکس لارج دورسینه۱۱۵🔹زنانه۳۸ دور سینه ۹۰۴۰دور سینه ۹۵۴۲دور سینه۱۰۰۴۴دور سینه ۱۰۵ ۴۶ دور سینه ۱۱۰۴۸ دور سینه ۱۱۵ 🔹قیمت: 270 🔹 توضیحات: * قد دامن : 90🔹قد سارافن : 100🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن🔹 بدون ابرفت و رنگ‌دهی...🔹خنک خنک خنک تابستانه...🔹ارسال فوری🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰🔹قیمت ۳تیکه زنانه بدون مردانه 220

🔹 نام طرح : " ست عشق ماه بانو"
🔹جنس : پوپلین
🔹 سایز بندی :
🔹مردانه
مدیوم دورسینه ۱۰۰
لارج دور سینه ۱۰۵
ایکس لارج دور سینه ۱۱۰
دوایکس لارج دورسینه۱۱۵
🔹زنانه
۳۸ دور سینه ۹۰
۴۰دور سینه ۹۵
۴۲دور سینه۱۰۰
۴۴دور سینه ۱۰۵
۴۶ دور سینه ۱۱۰
۴۸ دور سینه ۱۱۵
🔹قیمت: 270
🔹 توضیحات: * قد دامن : 90
🔹قد سارافن : 100
🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن
🔹 بدون ابرفت و رنگدهی...
🔹خنک خنک خنک تابستانه...
🔹ارسال فوری
🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.
🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰
🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰
🔹قیمت ۳تیکه زنانه بدون مردانه 220

🔹نام طرح : " ست عشق ماه بانو" 🔹جنس : پوپلین🔹 سایز بندی : 🔹مردانه مدیوم دورسینه ۱۰۰لارج دور سینه ۱۰۵ایکس لارج دور سینه ۱۱۰دوایکس لارج دورسینه۱۱۵سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰🔹زنانه۳۸ دور سینه ۹۰۴۰دور سینه ۹۵۴۲دور سینه۱۰۰۴۴دور سینه ۱۰۵۴۶دور سینه ۱۱۰۴۸دور سینه ۱۱۵🔹قیمت : 260🔹 توضیحات: 🔹 قد دامن : 90🔹قد سارافن : 100🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن🔹 بدون ابرفت و رنگ‌دهی...🔹 خنک خنک خنک تابستانه...🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰🔹زنانه تک قیمت ۲۲۰🔹شارژ مجدد ارسال آخر مرداد

🔹نام طرح : " ست عشق ماه بانو"
🔹جنس : پوپلین
🔹 سایز بندی :
🔹مردانه
مدیوم دورسینه ۱۰۰
لارج دور سینه ۱۰۵
ایکس لارج دور سینه ۱۱۰
دوایکس لارج دورسینه۱۱۵
سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰
🔹زنانه
۳۸ دور سینه ۹۰
۴۰دور سینه ۹۵
۴۲دور سینه۱۰۰
۴۴دور سینه ۱۰۵
۴۶دور سینه ۱۱۰
۴۸دور سینه ۱۱۵
🔹قیمت : 260
🔹 توضیحات:
🔹 قد دامن : 90
🔹قد سارافن : 100
🔹زنانه سه تیکه شامل شومیز. دامن و سارافن
🔹 بدون ابرفت و رنگدهی...
🔹 خنک خنک خنک تابستانه...
🔹توجه از این مدل ست دختر و پسر هم به صورت سفارشی با اندازه های زیر آماده میشود.
🔹دختر سارافن از طرح گلدار قیمت ۸۰
🔹پسر پیراهن از طرح ساده ۷۰
🔹زنانه تک قیمت ۲۲۰
🔹شارژ مجدد ارسال آخر مرداد

🔹کالکشن عقد و مجلسی🔹نام طرح : حوریا🔹سايز 36 تا 50🔹2 رنگ ژورنال🔹جنس کرپ پرادا و کرپ حریر🔹قد 140🔹قیمت : 480 ت

🔹کالکشن عقد و مجلسی
🔹نام طرح : حوریا
🔹سايز 36 تا 50
🔹2 رنگ ژورنال
🔹جنس کرپ پرادا و کرپ حریر
🔹قد 140
🔹قیمت : 480 ت

🔹کالکشن عقد و مجلسی🔹نام طرح : حوریا🔹سايز 36 تا 50🔹2 رنگ ژورنال🔹جنس کرپ پرادا و کرپ حریر🔹قد 140🔹قیمت : 480 ت

🔹کالکشن عقد و مجلسی
🔹نام طرح : حوریا
🔹سايز 36 تا 50
🔹2 رنگ ژورنال
🔹جنس کرپ پرادا و کرپ حریر
🔹قد 140
🔹قیمت : 480 ت

🔹کالکشن عقد و مجلسی🔹نام طرح : إلینا🔹سايز 36 تا 50🔹3 رنگ ژورنال🔹جنس کرپ پرادا🔹قد 140قیمت : 320 ت🔹مشکی سفید گلبهی

🔹کالکشن عقد و مجلسی
🔹نام طرح : إلینا
🔹سايز 36 تا 50
🔹3 رنگ ژورنال
🔹جنس کرپ پرادا
🔹قد 140
قیمت : 320 ت
🔹مشکی سفید گلبهی

🔹کالکشن عقد و مجلسی🔹نام طرح : پریسان🔹سايز 36 تا 50🔹2تیکه ( کت و سارافون )🔹3 رنگ ژورنال🔹جنس کرپ پرادا🔹قد کت 80 سارافون 140🔹قیمت : 350 ت🔹مشکی سفید گلبهی

🔹کالکشن عقد و مجلسی
🔹نام طرح : پریسان
🔹سايز 36 تا 50
🔹2تیکه ( کت و سارافون )
🔹3 رنگ ژورنال
🔹جنس کرپ پرادا
🔹قد کت 80 سارافون 140
🔹قیمت : 350 ت
🔹مشکی سفید گلبهی

🔹کالکشن عقد و مجلسی🔹نام طرح : مهسان🔹سایز 36 تا 50🔹2 رنگ ژورنال و مشکی🔹جنس کرپ پرادا🔹قد 140🔹قیمت : 320 ت🔹سفید گلبهی

🔹کالکشن عقد و مجلسی
🔹نام طرح : مهسان
🔹سایز 36 تا 50
🔹2 رنگ ژورنال و مشکی
🔹جنس کرپ پرادا
🔹قد 140
🔹قیمت : 320 ت
🔹سفید گلبهی

🔹 نام : شنل دار تمام طرح🔹جنس : کرپ نخ👌🔹رنگ بندی : سورمه ای کد ۱🔹 سایز ها : 40 42, 44 46, 48🔹 قیمت : 140 تومان

🔹 نام : شنل دار تمام طرح
🔹جنس : کرپ نخ👌
🔹رنگ بندی : سورمه ای کد ۱
🔹 سایز ها : 40 42, 44 46, 48
🔹 قیمت : 140 تومان

🔹 نام : تمام طرح دار سورمه ای گل ریز کم رنگ🔹جنس : کرپ نخ👌🔹 رنگ بندی : سورمه ای گل ریز, سورمه ای🔹 سایز ها : 40 42, 44 46, 48🔹 قیمت : 140 تومان

🔹 نام : تمام طرح دار سورمه ای گل ریز کم رنگ
🔹جنس : کرپ نخ👌
🔹 رنگ بندی : سورمه ای گل ریز, سورمه ای
🔹 سایز ها : 40 42, 44 46, 48
🔹 قیمت : 140 تومان

🔹 نام : تمام طرح دار سورمه ای گل ریز پر رنگ🔹جنس : کرپ نخ 👌🔹رنگ بندی : سورمه ای پر رنگ, سورمه ای🔹 سایز ها : 40 42, 44 46, 48🔹 قیمت : 140 تومان

🔹 نام : تمام طرح دار سورمه ای گل ریز پر رنگ
🔹جنس : کرپ نخ 👌
🔹رنگ بندی : سورمه ای پر رنگ, سورمه ای
🔹 سایز ها : 40 42, 44 46, 48
🔹 قیمت : 140 تومان

🔹 نام : شنل دار تمام طرح🔹 جنس : کرپ نخ🔹 رنگ بندی : مشگی خردلی🔹سایز ها : 40 42, 44 46, 48🔹 قیمت : 140 تومان

🔹 نام : شنل دار تمام طرح
🔹 جنس : کرپ نخ
🔹 رنگ بندی : مشگی خردلی
🔹سایز ها : 40 42, 44 46, 48
🔹 قیمت : 140 تومان

🔹 نام : شنل دار تمام طرح🔹 جنس : کرپ نخ👌🔹 رنگ بندی : سورمه ای سبز کد ۲, سرمه ای سبز کد ۲🔹 سایز ها : 40 42, 44 46, 48🔹 قیمت : 140 تومان

🔹 نام : شنل دار تمام طرح
🔹 جنس : کرپ نخ👌
🔹 رنگ بندی : سورمه ای سبز کد ۲, سرمه ای سبز کد ۲
🔹 سایز ها : 40 42, 44 46, 48
🔹 قیمت : 140 تومان

🔹 نام : شنل دار تمام طرح🔹 جنس : کرپ نخ👌🔹 رنگ بندی : مشگی گل شیپوری کد ۳🔹 سایز ها : 40 42, 44 46, 48🔹 قیمت : 140 تومان

🔹 نام : شنل دار تمام طرح
🔹 جنس : کرپ نخ👌
🔹 رنگ بندی : مشگی گل شیپوری کد ۳
🔹 سایز ها : 40 42, 44 46, 48
🔹 قیمت : 140 تومان

🔹نام : شنل دار تمام طرح🔹 جنس : کرپ نخ👌🔹 رنگ بندی : سورمه ای گل گرد کد ۴🔹سایز ها : 40 42, 44 46, 48🔹 قیمت : 140 تومان

🔹نام : شنل دار تمام طرح
🔹 جنس : کرپ نخ👌
🔹 رنگ بندی : سورمه ای گل گرد کد ۴
🔹سایز ها : 40 42, 44 46, 48
🔹 قیمت : 140 تومان

🔹نام : شنل دار تمام طرح🔹جنس : کرپ نخ🔹 رنگ بندی : سورمه ای نارنجی کد ۵, سورمه ای نارنجی کد ۶🔹 سایز ها : 40 42, 44 46, 48🔹 قیمت : 140 تومان

🔹نام : شنل دار تمام طرح
🔹جنس : کرپ نخ
🔹 رنگ بندی : سورمه ای نارنجی کد ۵, سورمه ای نارنجی کد ۶
🔹 سایز ها : 40 42, 44 46, 48
🔹 قیمت : 140 تومان

🔹نام : شنل دار تمام طرح🔹جنس : کرپ نخ🔹 رنگ بندی : سورمه ای سفید کد ۶, سورمه ای گل سفید کد ۶🔹 سایز ها : 40 42, 44 46, 48🔹 قیمت : 140 تومان

🔹نام : شنل دار تمام طرح
🔹جنس : کرپ نخ
🔹 رنگ بندی : سورمه ای سفید کد ۶, سورمه ای گل سفید کد ۶
🔹 سایز ها : 40 42, 44 46, 48
🔹 قیمت : 140 تومان

🔹نام : پیراهن یقه چین🔹 جنس : کرپ کش و کرپ اسکاچی طرح دار🔹 رنگ بندی : مشگی🔹 سایز ها : 38 40 42, 44 46, 48🔹 قیمت : 125 تومان🔹قد:۱۱۰

🔹نام : پیراهن یقه چین
🔹 جنس : کرپ کش و کرپ اسکاچی طرح دار
🔹 رنگ بندی : مشگی
🔹 سایز ها : 38 40 42, 44 46, 48
🔹 قیمت : 125 تومان
🔹قد:۱۱۰

🔹 نام : پیراهن یقه چین🔹جنس : کرپ کش و کرپ اسکاچی طرح دار🔹 رنگ بندی : سورمه ای گل ریز جدید🔹 سایز ها : 38 40 42, 44 46, 48🔹 قیمت : 125 تومان🔹قد :۱۱۰

🔹 نام : پیراهن یقه چین
🔹جنس : کرپ کش و کرپ اسکاچی طرح دار
🔹 رنگ بندی : سورمه ای گل ریز جدید
🔹 سایز ها : 38 40 42, 44 46, 48
🔹 قیمت : 125 تومان
🔹قد :۱۱۰

سارافون شیک و خنک🔹 نام : سارافن طرح پری🔹 جنس : کرپ کش🔹 رنگ بندی : مشکی🔹 سایز ها : سایز یک فری ۳۸ تا ۴۲, سایز دو فری ۴۲ تا ۴۸🔹 قیمت : 80 تومان

سارافون شیک و خنک
🔹 نام : سارافن طرح پری
🔹 جنس : کرپ کش
🔹 رنگ بندی : مشکی
🔹 سایز ها : سایز یک فری ۳۸ تا ۴۲, سایز دو فری ۴۲ تا ۴۸
🔹 قیمت : 80 تومان