ست دو تیکه عبایی مدل پروانه

ست دو تیکه عبایی مدل پروانه
(پیراهن،عبا)
🔹 جنس : پیراهن ساحلی :کرپ حریر (به هیچ عنوان بدن نما نیست)
🔹جنس عبا :کریشه
🔹عبا :فری سایز
🔹قد پیراهن:140
🔹قد مانتو :140
🔹 پیراهن حلقه استین است
عبا دو طرف چاک
🔹 رنگ بندی : مشکی
🔹 سایز ها : پیراهن سایز یک(۳۶،۳۸،۴۰)
🔹عبا فری سایز, پیراهن سایز دو(42,44,46)
🔹عبا فری سایز
🔹 قیمت : 186 تومان

ست دو تیکه عبایی مدل پروانه(پیراهن،عبا)🔹 جنس : پیراهن ساحلی :کرپ حریر (به هیچ عنوان بدن نما نیست)🔹جنس عبا :کریشه🔹عبا :فری سایز 🔹قد پیراهن:140🔹قد مانتو :140🔹 پیراهن حلقه استین استعبا دو طرف چاک🔹 رنگ بندی : مشکی🔹 سایز ها : پیراهن سایز یک(۳۶،۳۸،۴۰)🔹عبا فری سایز, پیراهن سایز دو(42,44,46)🔹عبا فری سایز🔹 قیمت : 186 تومان

برای سفارش و استعلام موجودی این مدل به آی دی @mod24_admin پیام ارسال کنید

مدل های مرتبط

ست زن و مرد مدل سوفیا 🔹جنس بابوس دونخ🔹قیمت ست زن و مرد 310تومان🔹ضمانت کیفیت و پارچه 🔹سایزبندی زنانهسایز۳۶تا۳۸ قد مانتو ۱۰۰سایز۴۰تا۴۲ قد مانتو ۱۰۰سایز ۴۴تا۴۶ قد مانتو ۱۰۰🔹سایز بندی مردانه سایز لارج دور سینه ۱۰۸سایز ایکس لارج دور سینه ۱۱۲سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۶سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰🔹فروش حضوری نداریم 🔹مرجوع کالا درصورت مغایرت با ژورنال🔹طریقه سفارش هم به صورت پرداخت درب منزل با واریز ۳۰ تومان بیعانه و هزینه ارسال ۲۸ تومان و یا از طریق پست با واریز کامل هزینه و هزینه پست ۱۵ تومان

ست زن و مرد مدل سوفیا
🔹جنس بابوس دونخ
🔹قیمت ست زن و مرد 310تومان
🔹ضمانت کیفیت و پارچه
🔹سایزبندی زنانه
سایز۳۶تا۳۸ قد مانتو ۱۰۰
سایز۴۰تا۴۲ قد مانتو ۱۰۰
سایز ۴۴تا۴۶ قد مانتو ۱۰۰
🔹سایز بندی مردانه
سایز لارج دور سینه ۱۰۸
سایز ایکس لارج دور سینه ۱۱۲
سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۶
سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰
🔹فروش حضوری نداریم
🔹مرجوع کالا درصورت مغایرت با ژورنال
🔹طریقه سفارش هم به صورت پرداخت درب منزل با واریز ۳۰ تومان بیعانه و هزینه ارسال ۲۸ تومان و یا از طریق پست با واریز کامل هزینه و هزینه پست ۱۵ تومان

ست زن و مرد مدل سوفیا 🔹جنس بابوس دونخ🔹قیمت ست زن و مرد 310تومان🔹ضمانت کیفیت و پارچه 🔹سایزبندی زنانهسایز۳۶تا۳۸ قد مانتو ۱۰۰سایز۴۰تا۴۲ قد مانتو ۱۰۰سایز ۴۴تا۴۶ قد مانتو ۱۰۰🔹سایز بندی مردانه سایز لارج دور سینه ۱۰۸سایز ایکس لارج دور سینه ۱۱۲سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۶سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰🔹فروش حضوری نداریم 🔹مرجوع کالا درصورت مغایرت با ژورنال🔹طریقه سفارش هم به صورت پرداخت درب منزل با واریز ۳۰ تومان بیعانه و هزینه ارسال ۲۸ تومان و یا از طریق پست با واریز کامل هزینه و هزینه پست ۱۵ تومان

ست زن و مرد مدل سوفیا
🔹جنس بابوس دونخ
🔹قیمت ست زن و مرد 310تومان
🔹ضمانت کیفیت و پارچه
🔹سایزبندی زنانه
سایز۳۶تا۳۸ قد مانتو ۱۰۰
سایز۴۰تا۴۲ قد مانتو ۱۰۰
سایز ۴۴تا۴۶ قد مانتو ۱۰۰
🔹سایز بندی مردانه
سایز لارج دور سینه ۱۰۸
سایز ایکس لارج دور سینه ۱۱۲
سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۶
سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰
🔹فروش حضوری نداریم
🔹مرجوع کالا درصورت مغایرت با ژورنال
🔹طریقه سفارش هم به صورت پرداخت درب منزل با واریز ۳۰ تومان بیعانه و هزینه ارسال ۲۸ تومان و یا از طریق پست با واریز کامل هزینه و هزینه پست ۱۵ تومان

ست زن و مرد مدل سوفیا 🔹جنس بابوس دونخ🔹قیمت ست زن و مرد 310تومان🔹ضمانت کیفیت و پارچه 🔹سایزبندی زنانهسایز۳۶تا۳۸ قد مانتو ۱۰۰سایز۴۰تا۴۲ قد مانتو ۱۰۰سایز ۴۴تا۴۶ قد مانتو ۱۰۰🔹سایز بندی مردانه سایز لارج دور سینه ۱۰۸سایز ایکس لارج دور سینه ۱۱۲سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۶سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰🔹فروش حضوری نداریم 🔹مرجوع کالا درصورت مغایرت با ژورنال🔹طریقه سفارش هم به صورت پرداخت درب منزل با واریز ۳۰ تومان بیعانه و هزینه ارسال ۲۸ تومان و یا از طریق پست با واریز کامل هزینه و هزینه پست ۱۵ تومان

ست زن و مرد مدل سوفیا
🔹جنس بابوس دونخ
🔹قیمت ست زن و مرد 310تومان
🔹ضمانت کیفیت و پارچه
🔹سایزبندی زنانه
سایز۳۶تا۳۸ قد مانتو ۱۰۰
سایز۴۰تا۴۲ قد مانتو ۱۰۰
سایز ۴۴تا۴۶ قد مانتو ۱۰۰
🔹سایز بندی مردانه
سایز لارج دور سینه ۱۰۸
سایز ایکس لارج دور سینه ۱۱۲
سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۶
سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰
🔹فروش حضوری نداریم
🔹مرجوع کالا درصورت مغایرت با ژورنال
🔹طریقه سفارش هم به صورت پرداخت درب منزل با واریز ۳۰ تومان بیعانه و هزینه ارسال ۲۸ تومان و یا از طریق پست با واریز کامل هزینه و هزینه پست ۱۵ تومان

ست زن و مرد مدل سوفیا 🔹جنس بابوس دونخ🔹قیمت ست زن و مرد 310تومان🔹ضمانت کیفیت و پارچه 🔹سایزبندی زنانهسایز۳۶تا۳۸ قد مانتو ۱۰۰سایز۴۰تا۴۲ قد مانتو ۱۰۰سایز ۴۴تا۴۶ قد مانتو ۱۰۰🔹سایز بندی مردانه سایز لارج دور سینه ۱۰۸سایز ایکس لارج دور سینه ۱۱۲سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۶سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰🔹فروش حضوری نداریم 🔹مرجوع کالا درصورت مغایرت با ژورنال🔹طریقه سفارش هم به صورت پرداخت درب منزل با واریز ۳۰ تومان بیعانه و هزینه ارسال ۲۸ تومان و یا از طریق پست با واریز کامل هزینه و هزینه پست ۱۵ تومان

ست زن و مرد مدل سوفیا
🔹جنس بابوس دونخ
🔹قیمت ست زن و مرد 310تومان
🔹ضمانت کیفیت و پارچه
🔹سایزبندی زنانه
سایز۳۶تا۳۸ قد مانتو ۱۰۰
سایز۴۰تا۴۲ قد مانتو ۱۰۰
سایز ۴۴تا۴۶ قد مانتو ۱۰۰
🔹سایز بندی مردانه
سایز لارج دور سینه ۱۰۸
سایز ایکس لارج دور سینه ۱۱۲
سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۶
سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰
🔹فروش حضوری نداریم
🔹مرجوع کالا درصورت مغایرت با ژورنال
🔹طریقه سفارش هم به صورت پرداخت درب منزل با واریز ۳۰ تومان بیعانه و هزینه ارسال ۲۸ تومان و یا از طریق پست با واریز کامل هزینه و هزینه پست ۱۵ تومان

ست زن و مرد مدل سوفیا 🔹جنس بابوس دونخ🔹قیمت ست زن و مرد 310تومان🔹ضمانت کیفیت و پارچه 🔹سایزبندی زنانهسایز۳۶تا۳۸ قد مانتو ۱۰۰سایز۴۰تا۴۲ قد مانتو ۱۰۰سایز ۴۴تا۴۶ قد مانتو ۱۰۰🔹سایز بندی مردانه سایز لارج دور سینه ۱۰۸سایز ایکس لارج دور سینه ۱۱۲سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۶سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰🔹فروش حضوری نداریم 🔹مرجوع کالا درصورت مغایرت با ژورنال🔹طریقه سفارش هم به صورت پرداخت درب منزل با واریز ۳۰ تومان بیعانه و هزینه ارسال ۲۸ تومان و یا از طریق پست با واریز کامل هزینه و هزینه پست ۱۵ تومان

ست زن و مرد مدل سوفیا
🔹جنس بابوس دونخ
🔹قیمت ست زن و مرد 310تومان
🔹ضمانت کیفیت و پارچه
🔹سایزبندی زنانه
سایز۳۶تا۳۸ قد مانتو ۱۰۰
سایز۴۰تا۴۲ قد مانتو ۱۰۰
سایز ۴۴تا۴۶ قد مانتو ۱۰۰
🔹سایز بندی مردانه
سایز لارج دور سینه ۱۰۸
سایز ایکس لارج دور سینه ۱۱۲
سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۶
سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰
🔹فروش حضوری نداریم
🔹مرجوع کالا درصورت مغایرت با ژورنال
🔹طریقه سفارش هم به صورت پرداخت درب منزل با واریز ۳۰ تومان بیعانه و هزینه ارسال ۲۸ تومان و یا از طریق پست با واریز کامل هزینه و هزینه پست ۱۵ تومان

ست زن و مرد مدل سوفیا 🔹جنس بابوس دونخ🔹قیمت ست زن و مرد 310تومان🔹ضمانت کیفیت و پارچه 🔹سایزبندی زنانهسایز۳۶تا۳۸ قد مانتو ۱۰۰سایز۴۰تا۴۲ قد مانتو ۱۰۰سایز ۴۴تا۴۶ قد مانتو ۱۰۰🔹سایز بندی مردانه سایز لارج دور سینه ۱۰۸سایز ایکس لارج دور سینه ۱۱۲سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۶سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰🔹فروش حضوری نداریم 🔹مرجوع کالا درصورت مغایرت با ژورنال🔹طریقه سفارش هم به صورت پرداخت درب منزل با واریز ۳۰ تومان بیعانه و هزینه ارسال ۲۸ تومان و یا از طریق پست با واریز کامل هزینه و هزینه پست ۱۵ تومان

ست زن و مرد مدل سوفیا
🔹جنس بابوس دونخ
🔹قیمت ست زن و مرد 310تومان
🔹ضمانت کیفیت و پارچه
🔹سایزبندی زنانه
سایز۳۶تا۳۸ قد مانتو ۱۰۰
سایز۴۰تا۴۲ قد مانتو ۱۰۰
سایز ۴۴تا۴۶ قد مانتو ۱۰۰
🔹سایز بندی مردانه
سایز لارج دور سینه ۱۰۸
سایز ایکس لارج دور سینه ۱۱۲
سایز دو ایکس لارج دور سینه ۱۱۶
سایز سه ایکس لارج دور سینه ۱۲۰
🔹فروش حضوری نداریم
🔹مرجوع کالا درصورت مغایرت با ژورنال
🔹طریقه سفارش هم به صورت پرداخت درب منزل با واریز ۳۰ تومان بیعانه و هزینه ارسال ۲۸ تومان و یا از طریق پست با واریز کامل هزینه و هزینه پست ۱۵ تومان

مانتو و سارافن مدل شقایق🔹جنس الیاف طبیعی🔹رنگ 100 درصد ثابت🔹آبرفت گرفته شده🔹قد مانتو 128 قد سارافن 130🔹آستین بلند هست کش داره و تا زدیم 🔹دو سایز🔹سایر 1 دور سینه 91 ( 36 تا 40 )🔹سایز 2 دور سینه 104 (40و42و44) 🔹4 رنگ پرفروش 🔹قیمت ست 298 🔹فقط به صورت ست فروخته میشه 🔹ارسال 12 تومن و فوری

مانتو و سارافن مدل شقایق
🔹جنس الیاف طبیعی
🔹رنگ 100 درصد ثابت
🔹آبرفت گرفته شده
🔹قد مانتو 128 قد سارافن 130
🔹آستین بلند هست کش داره و تا زدیم
🔹دو سایز
🔹سایر 1 دور سینه 91 ( 36 تا 40 )
🔹سایز 2 دور سینه 104 (40و42و44)
🔹4 رنگ پرفروش
🔹قیمت ست 298
🔹فقط به صورت ست فروخته میشه
🔹ارسال 12 تومن و فوری

مانتو و سارافن مدل شقایق🔹جنس الیاف طبیعی🔹رنگ 100 درصد ثابت🔹آبرفت گرفته شده🔹قد مانتو 128 قد سارافن 130🔹آستین بلند هست کش داره و تا زدیم 🔹دو سایز🔹سایر 1 دور سینه 91 ( 36 تا 40 )🔹سایز 2 دور سینه 104 (40و42و44) 🔹4 رنگ پرفروش 🔹قیمت ست 298 🔹فقط به صورت ست فروخته میشه 🔹ارسال 12 تومن و فوری

مانتو و سارافن مدل شقایق
🔹جنس الیاف طبیعی
🔹رنگ 100 درصد ثابت
🔹آبرفت گرفته شده
🔹قد مانتو 128 قد سارافن 130
🔹آستین بلند هست کش داره و تا زدیم
🔹دو سایز
🔹سایر 1 دور سینه 91 ( 36 تا 40 )
🔹سایز 2 دور سینه 104 (40و42و44)
🔹4 رنگ پرفروش
🔹قیمت ست 298
🔹فقط به صورت ست فروخته میشه
🔹ارسال 12 تومن و فوری

مانتو و سارافن مدل شقایق🔹جنس الیاف طبیعی🔹رنگ 100 درصد ثابت🔹آبرفت گرفته شده🔹قد مانتو 128 قد سارافن 130🔹آستین بلند هست کش داره و تا زدیم 🔹دو سایز🔹سایر 1 دور سینه 91 ( 36 تا 40 )🔹سایز 2 دور سینه 104 (40و42و44) 🔹4 رنگ پرفروش 🔹قیمت ست 298 🔹فقط به صورت ست فروخته میشه 🔹ارسال 12 تومن و فوری

مانتو و سارافن مدل شقایق
🔹جنس الیاف طبیعی
🔹رنگ 100 درصد ثابت
🔹آبرفت گرفته شده
🔹قد مانتو 128 قد سارافن 130
🔹آستین بلند هست کش داره و تا زدیم
🔹دو سایز
🔹سایر 1 دور سینه 91 ( 36 تا 40 )
🔹سایز 2 دور سینه 104 (40و42و44)
🔹4 رنگ پرفروش
🔹قیمت ست 298
🔹فقط به صورت ست فروخته میشه
🔹ارسال 12 تومن و فوری

مانتو و سارافن مدل شقایق🔹جنس الیاف طبیعی🔹رنگ 100 درصد ثابت🔹آبرفت گرفته شده🔹قد مانتو 128 قد سارافن 130🔹آستین بلند هست کش داره و تا زدیم 🔹دو سایز🔹سایر 1 دور سینه 91 ( 36 تا 40 )🔹سایز 2 دور سینه 104 (40و42و44) 🔹4 رنگ پرفروش 🔹قیمت ست 298 🔹فقط به صورت ست فروخته میشه 🔹ارسال 12 تومن و فوری

مانتو و سارافن مدل شقایق
🔹جنس الیاف طبیعی
🔹رنگ 100 درصد ثابت
🔹آبرفت گرفته شده
🔹قد مانتو 128 قد سارافن 130
🔹آستین بلند هست کش داره و تا زدیم
🔹دو سایز
🔹سایر 1 دور سینه 91 ( 36 تا 40 )
🔹سایز 2 دور سینه 104 (40و42و44)
🔹4 رنگ پرفروش
🔹قیمت ست 298
🔹فقط به صورت ست فروخته میشه
🔹ارسال 12 تومن و فوری

ست دو تیکه عبایی مدل پروانه(پیراهن،عبا)🔹 جنس : پیراهن ساحلی :کرپ حریر (به هیچ عنوان بدن نما نیست)🔹جنس عبا :کریشه🔹عبا :فری سایز 🔹قد پیراهن:140🔹قد مانتو :140🔹 پیراهن حلقه استین استعبا دو طرف چاک🔹 رنگ بندی : مشکی🔹 سایز ها : پیراهن سایز یک(۳۶،۳۸،۴۰)🔹عبا فری سایز, پیراهن سایز دو(42,44,46)🔹عبا فری سایز🔹 قیمت : 186 تومان

ست دو تیکه عبایی مدل پروانه
(پیراهن،عبا)
🔹 جنس : پیراهن ساحلی :کرپ حریر (به هیچ عنوان بدن نما نیست)
🔹جنس عبا :کریشه
🔹عبا :فری سایز
🔹قد پیراهن:140
🔹قد مانتو :140
🔹 پیراهن حلقه استین است
عبا دو طرف چاک
🔹 رنگ بندی : مشکی
🔹 سایز ها : پیراهن سایز یک(۳۶،۳۸،۴۰)
🔹عبا فری سایز, پیراهن سایز دو(42,44,46)
🔹عبا فری سایز
🔹 قیمت : 186 تومان

ست دو تیکه عبایی مدل پروانه(پیراهن،عبا)🔹 جنس : پیراهن ساحلی :کرپ حریر (به هیچ عنوان بدن نما نیست)🔹جنس عبا :کریشه🔹عبا :فری سایز 🔹قد پیراهن:140🔹قد مانتو :140🔹 پیراهن حلقه استین استعبا دو طرف چاک🔹 رنگ بندی : مشکی🔹 سایز ها : پیراهن سایز یک(۳۶،۳۸،۴۰)🔹عبا فری سایز, پیراهن سایز دو(42,44,46)🔹عبا فری سایز🔹 قیمت : 186 تومان

ست دو تیکه عبایی مدل پروانه
(پیراهن،عبا)
🔹 جنس : پیراهن ساحلی :کرپ حریر (به هیچ عنوان بدن نما نیست)
🔹جنس عبا :کریشه
🔹عبا :فری سایز
🔹قد پیراهن:140
🔹قد مانتو :140
🔹 پیراهن حلقه استین است
عبا دو طرف چاک
🔹 رنگ بندی : مشکی
🔹 سایز ها : پیراهن سایز یک(۳۶،۳۸،۴۰)
🔹عبا فری سایز, پیراهن سایز دو(42,44,46)
🔹عبا فری سایز
🔹 قیمت : 186 تومان

ست مانتو و شلوار 🔹جنس پارچه لنین شست داده شده (الیاف طبیعی )🔹کار شست داده شده و پارچه فوق العاده عالی و بدون ابرفت می باشد 🔹کیفیت پارچه و دوخت تضمینی🔹سایز یک ۳۶ تا ۴۰ 🔹سایز دو ۴۲ تا ۴۶ 🔹کمر شلوار کش میخوره 🔹قد شلوار ۱۰۰ 🔹قد مانتو تقریبی از بغل ۱۱۰سانت 🔹قد مانتو تقریبی از جلو ۹۰سانت 🔹قد مانتو تقریبی از پشت ۱۰۰سانت 🔹قد استین مانتو تقریبی ۶۲ 🔹قیمت ۲۴۰ تومان 🔹ارسال با پست پیشتاز ۱۵ تومان

ست مانتو و شلوار
🔹جنس پارچه لنین شست داده شده (الیاف طبیعی )
🔹کار شست داده شده و پارچه فوق العاده عالی و بدون ابرفت می باشد
🔹کیفیت پارچه و دوخت تضمینی
🔹سایز یک ۳۶ تا ۴۰
🔹سایز دو ۴۲ تا ۴۶
🔹کمر شلوار کش میخوره
🔹قد شلوار ۱۰۰
🔹قد مانتو تقریبی از بغل ۱۱۰سانت
🔹قد مانتو تقریبی از جلو ۹۰سانت
🔹قد مانتو تقریبی از پشت ۱۰۰سانت
🔹قد استین مانتو تقریبی ۶۲
🔹قیمت ۲۴۰ تومان
🔹ارسال با پست پیشتاز ۱۵ تومان

شنل و شلوار تابستانی شیک🔹 شنل فری سایز تا ...🔹شلوار دو سایزی تا 48🔹قد جلو 75cm 🔹جنس شنل کرپ پفکی شلوار تنسل نخی 🔹قیمت پانچ 170 تومن🔹قیمت ست 270 تومن 🔹ارسال فوری هزینه ارسال 12تومن

شنل و شلوار تابستانی شیک
🔹 شنل فری سایز تا ...
🔹شلوار دو سایزی تا 48
🔹قد جلو 75cm
🔹جنس شنل کرپ پفکی شلوار تنسل نخی
🔹قیمت پانچ 170 تومن
🔹قیمت ست 270 تومن
🔹ارسال فوری هزینه ارسال 12تومن

ست ورزشی مدل فلورا🔹جنس مانتو و شلوار: میکرو کجراه درجه یک🔹سايزبندي:دو سایز (مناسب سایز36 تا 46)🔹رنگ بندی:کرم/طوسی، نوک مدادی/خردلی، خردلی/طوسی، نسکافه ای/خردلی🔹قد سویشرت: ۸۰🔹قد شلوار: ۹۵🔹قیمت : 288

ست ورزشی مدل فلورا
🔹جنس مانتو و شلوار: میکرو کجراه درجه یک
🔹سايزبندي:دو سایز (مناسب سایز36 تا 46)
🔹رنگ بندی:کرم/طوسی، نوک مدادی/خردلی، خردلی/طوسی، نسکافه ای/خردلی
🔹قد سویشرت: ۸۰
🔹قد شلوار: ۹۵
🔹قیمت : 288

پیراهن دامن مدل ستیلا🔹جنس پیراهن :کریشه (خیلی سبک و خنک)🔹جنس دامن:اسکاجی 🔹قد دامن :۱۰۰ 🔹قد پیراهن :۱۱۵ 🔹دارای دو چاک در کنار پیراهن 🔹پشت پیراهن زیپ 🔹یقه گرد ساده 🔹دارای سوزن دوزی صنعتی🔹دامن کمردار و از پشت دارای زیپ و دکمه 🔹(ست کامل و جدا گانه قابل فروش نیست)🔹سایزبندی:36,38,40,42,44,46🔹قیمت :265🔹ارسال سه روز کاری بعد از ثبت🔹هزینه ارسال هشت تومن

پیراهن دامن مدل ستیلا
🔹جنس پیراهن :کریشه (خیلی سبک و خنک)
🔹جنس دامن:اسکاجی
🔹قد دامن :۱۰۰
🔹قد پیراهن :۱۱۵
🔹دارای دو چاک در کنار پیراهن
🔹پشت پیراهن زیپ
🔹یقه گرد ساده
🔹دارای سوزن دوزی صنعتی
🔹دامن کمردار و از پشت دارای زیپ و دکمه
🔹(ست کامل و جدا گانه قابل فروش نیست)
🔹سایزبندی:36,38,40,42,44,46
🔹قیمت :265
🔹ارسال سه روز کاری بعد از ثبت
🔹هزینه ارسال هشت تومن

ست مانتو و شلوار چریکی زیپ درشت 🔹قیمت 345🔹جنس 👈کتان 🔹جنس و تنخور 👈تضمینی🔹سایز یک 👈36-38-40🔹سایز دو 👈42-44_46🔹قد مانتو👈85🔹قد شلوار 👈90 🔹 ارسال۱۵

ست مانتو و شلوار چریکی زیپ درشت
🔹قیمت 345
🔹جنس 👈کتان
🔹جنس و تنخور 👈تضمینی
🔹سایز یک 👈36-38-40
🔹سایز دو 👈42-44_46
🔹قد مانتو👈85
🔹قد شلوار 👈90
🔹 ارسال۱۵

مدل دو تيكه گلنار مانتو و سارافن ( مانتو و پيراهن آستين حلقه اي)كفش و كيف ست 🔹سايز :٣٨ تا ٤٤🔹رنگ زرشکی، مشکی🔹جنس پارچه : مخمل كبريتي و لنين كركي🔹 سايز كفش ٣٧ تا ٤٠ موجوده🔹ارسال با پست ١٥ تومن🔹قیمت لباس ۳۴۰ تومن🔹قیمت كفش ۱۸۵ تومن🔹قیمت كيف ۹۵تومن🔹جدول سايزبندي مدل گلنار🔹سايز ٣٨ (s) ١دور سينه پيراهن ٩٦ سانتدور كمر پيراهن ٨٠ سانتقد رويه ١١٤ سانتقد زيره ١٠٧ سانت🔹سايز ٤٠(m) ٢دور سينه پيراهن ١٠٠ سانتدور كمر پيراهن ٨٤سانتقد رويه ١١٤ سانت قد زيره ١٠٧ سانت🔹سايز ٤٢ (L) ٣دور سينه پيراهن ١٠٤ سانتدور كمر پيراهن ٨٨ سانتقد رويه ١١٤ سانتقد زيره ١٠٧ سانت🔹سايز ٤٤(XL) ٤دور سينه پيراهن ١٠٨ سانتدور كمر پيراهن ٩٢ سانتقد رويه ١١٤ سانتقد زيره ١٠٧ سانت

مدل دو تيكه گلنار مانتو و سارافن ( مانتو و پيراهن آستين حلقه اي)
كفش و كيف ست
🔹سايز :٣٨ تا ٤٤
🔹رنگ زرشکی، مشکی
🔹جنس پارچه : مخمل كبريتي و لنين كركي
🔹 سايز كفش ٣٧ تا ٤٠ موجوده
🔹ارسال با پست ١٥ تومن
🔹قیمت لباس ۳۴۰ تومن
🔹قیمت كفش ۱۸۵ تومن
🔹قیمت كيف ۹۵تومن
🔹جدول سايزبندي مدل گلنار
🔹سايز ٣٨ (s) ١
دور سينه پيراهن ٩٦ سانت
دور كمر پيراهن ٨٠ سانت
قد رويه ١١٤ سانت
قد زيره ١٠٧ سانت
🔹سايز ٤٠(m) ٢
دور سينه پيراهن ١٠٠ سانت
دور كمر پيراهن ٨٤سانت
قد رويه ١١٤ سانت
قد زيره ١٠٧ سانت
🔹سايز ٤٢ (L) ٣
دور سينه پيراهن ١٠٤ سانت
دور كمر پيراهن ٨٨ سانت
قد رويه ١١٤ سانت
قد زيره ١٠٧ سانت
🔹سايز ٤٤(XL) ٤
دور سينه پيراهن ١٠٨ سانت
دور كمر پيراهن ٩٢ سانت
قد رويه ١١٤ سانت
قد زيره ١٠٧ سانت

ست سه تیکه شیک و جذاب مدل رها🔹تونیک،سارافن بافت،کمربند چرم🔹جنس تونیک:دورس🔹قد تونیک:۹۰🔹یقه گرد ساده🔹قد استین تونیک:۶۰🔹جنس سارافن:بافت زریح دار🔹قد:۱۳۵🔹جلو باز🔹دارای کمربند چرم 🔹گرم و با کیفیت 🔹و تعویض سایز دارد🔹تضمین جنس و کیفیت 🔹سایزبندی تونیک:سایز یک(۳۶،۳۸،۴۰)🔹سایز دو(۴۲،۴۴،۴۶)🔹بافت رویه فری سایز 🔹قیمت :318,000🔹هزینه ارسال ده هزار تومن 🔹ارسال بعد از سه تا پنج روز کاری

ست سه تیکه شیک و جذاب مدل رها
🔹تونیک،سارافن بافت،کمربند چرم
🔹جنس تونیک:دورس
🔹قد تونیک:۹۰
🔹یقه گرد ساده
🔹قد استین تونیک:۶۰
🔹جنس سارافن:بافت زریح دار
🔹قد:۱۳۵
🔹جلو باز
🔹دارای کمربند چرم
🔹گرم و با کیفیت
🔹و تعویض سایز دارد
🔹تضمین جنس و کیفیت
🔹سایزبندی تونیک:سایز یک(۳۶،۳۸،۴۰)
🔹سایز دو(۴۲،۴۴،۴۶)
🔹بافت رویه فری سایز
🔹قیمت :318,000
🔹هزینه ارسال ده هزار تومن
🔹ارسال بعد از سه تا پنج روز کاری

ست دو تیکه مانتو و شلوار پشمی🔹سایز ۱ ( ۳۶-۳۸) دور کمر ۷۰تا۸۰، دور سینه ۱۰۰، دور باسن ۱۰۰🔹سایز ۲ (۴۰-۴۲) دور کمر ۷۵ تا ۸۵، دور سینه ۱۰۷، دور باسن ۱۱۰🔹سایز ۳ (۴۴-۴۶) دور کمر ۸۵ تا ۹۵، دور سینه ۱۱۵، دور باسن ۱۱۵🔹تنخور و کیفیت عالی و درجه یک 🔹قیمت ۵۱۵🔹هزینه ارسال ۲۰

ست دو تیکه مانتو و شلوار پشمی
🔹سایز ۱ ( ۳۶-۳۸) دور کمر ۷۰تا۸۰، دور سینه ۱۰۰، دور باسن ۱۰۰
🔹سایز ۲ (۴۰-۴۲) دور کمر ۷۵ تا ۸۵، دور سینه ۱۰۷، دور باسن ۱۱۰
🔹سایز ۳ (۴۴-۴۶) دور کمر ۸۵ تا ۹۵، دور سینه ۱۱۵، دور باسن ۱۱۵
🔹تنخور و کیفیت عالی و درجه یک
🔹قیمت ۵۱۵
🔹هزینه ارسال ۲۰