مانتو هندی خنک

مانتو هندی خنک
🔹رویی سارافون زیری آستین دار جلوباز قابل استفاده به صورت جداگانه
🔹 طراحی و دوخت خاص سفارشی دوز فوق تمیز
🔹 جنس پارچه هندی چروک و خرجکار هندی
🔹 قد کار رویی حدود ۹۵ قد سارافون
🔹حدود ۱۱۰
🔹سایز ۳۶-۴۸ فری
🔹قیمت قبل ۳۹۵
🔹قیمت حراااااااج 320تومان
🔹ارسال رایگاااااااااااااان ❤️❤️❤️❤️

مانتو هندی خنک 🔹رویی سارافون زیری آستین دار جلوباز قابل استفاده به صورت جداگانه🔹 طراحی و دوخت خاص سفارشی دوز فوق تمیز🔹 جنس پارچه هندی چروک و خرجکار هندی🔹 قد کار رویی حدود  ۹۵ قد سارافون 🔹حدود ۱۱۰🔹سایز ۳۶-۴۸ فری 🔹قیمت قبل ۳۹۵🔹قیمت حراااااااج 320تومان🔹ارسال رایگاااااااااااااان ❤️❤️❤️❤️

برای سفارش و استعلام موجودی این مدل به آی دی @mod24_admin پیام ارسال کنید

مدل های مرتبط

مانتو تابستانی باتیک🔹 جنس پارچه پائولو راه راهپارچه فوق عالی خنک کولر گازی بدن نما نیست به هیچ عنوان🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )🔹در ۶ رنگ عاااااااالیمشکی سورمابی طوسی صورتی چرک زرد هندی سبز سیب کالی🔹قیمت ۱۹۸🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانی باتیک
🔹 جنس پارچه پائولو راه راه
پارچه فوق عالی خنک کولر گازی
بدن نما نیست به هیچ عنوان
🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )
🔹در ۶ رنگ عاااااااالی
مشکی سورمابی طوسی صورتی چرک زرد هندی سبز سیب کالی
🔹قیمت ۱۹۸
🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانی باتیک🔹 جنس پارچه پائولو راه راهپارچه فوق عالی خنک کولر گازی بدن نما نیست به هیچ عنوان🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )🔹در ۶ رنگ عاااااااالیمشکی سورمابی طوسی صورتی چرک زرد هندی سبز سیب کالی🔹قیمت ۱۹۸🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانی باتیک
🔹 جنس پارچه پائولو راه راه
پارچه فوق عالی خنک کولر گازی
بدن نما نیست به هیچ عنوان
🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )
🔹در ۶ رنگ عاااااااالی
مشکی سورمابی طوسی صورتی چرک زرد هندی سبز سیب کالی
🔹قیمت ۱۹۸
🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانی باتیک🔹 جنس پارچه پائولو راه راهپارچه فوق عالی خنک کولر گازی بدن نما نیست به هیچ عنوان🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )🔹در ۶ رنگ عاااااااالیمشکی سورمابی طوسی صورتی چرک زرد هندی سبز سیب کالی🔹قیمت ۱۹۸🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانی باتیک
🔹 جنس پارچه پائولو راه راه
پارچه فوق عالی خنک کولر گازی
بدن نما نیست به هیچ عنوان
🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )
🔹در ۶ رنگ عاااااااالی
مشکی سورمابی طوسی صورتی چرک زرد هندی سبز سیب کالی
🔹قیمت ۱۹۸
🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانی باتیک🔹 جنس پارچه پائولو راه راهپارچه فوق عالی خنک کولر گازی بدن نما نیست به هیچ عنوان🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )🔹در ۶ رنگ عاااااااالیمشکی سورمابی طوسی صورتی چرک زرد هندی سبز سیب کالی🔹قیمت ۱۹۸🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانی باتیک
🔹 جنس پارچه پائولو راه راه
پارچه فوق عالی خنک کولر گازی
بدن نما نیست به هیچ عنوان
🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )
🔹در ۶ رنگ عاااااااالی
مشکی سورمابی طوسی صورتی چرک زرد هندی سبز سیب کالی
🔹قیمت ۱۹۸
🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانی باتیک🔹 جنس پارچه پائولو راه راهپارچه فوق عالی خنک کولر گازی بدن نما نیست به هیچ عنوان🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )🔹در ۶ رنگ عاااااااالیمشکی سورمابی طوسی صورتی چرک زرد هندی سبز سیب کالی🔹قیمت ۱۹۸🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانی باتیک
🔹 جنس پارچه پائولو راه راه
پارچه فوق عالی خنک کولر گازی
بدن نما نیست به هیچ عنوان
🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )
🔹در ۶ رنگ عاااااااالی
مشکی سورمابی طوسی صورتی چرک زرد هندی سبز سیب کالی
🔹قیمت ۱۹۸
🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانی باتیک🔹 جنس پارچه پائولو راه راهپارچه فوق عالی خنک کولر گازی بدن نما نیست به هیچ عنوان🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )🔹در ۶ رنگ عاااااااالیمشکی سورمابی طوسی صورتی چرک زرد هندی سبز سیب کالی🔹قیمت ۱۹۸🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانی باتیک
🔹 جنس پارچه پائولو راه راه
پارچه فوق عالی خنک کولر گازی
بدن نما نیست به هیچ عنوان
🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )
🔹در ۶ رنگ عاااااااالی
مشکی سورمابی طوسی صورتی چرک زرد هندی سبز سیب کالی
🔹قیمت ۱۹۸
🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانی باتیک🔹 جنس پارچه پائولو راه راهپارچه فوق عالی خنک کولر گازی بدن نما نیست به هیچ عنوان🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )🔹در ۶ رنگ عاااااااالیمشکی سورمابی طوسی صورتی چرک زرد هندی سبز سیب کالی🔹قیمت ۱۹۸🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانی باتیک
🔹 جنس پارچه پائولو راه راه
پارچه فوق عالی خنک کولر گازی
بدن نما نیست به هیچ عنوان
🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )
🔹در ۶ رنگ عاااااااالی
مشکی سورمابی طوسی صورتی چرک زرد هندی سبز سیب کالی
🔹قیمت ۱۹۸
🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانه باتیک🔹 جنس پارچه بابوس سوپرپارچه سبک و خنک ایستایی بالا🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۵۰قابل استفاده )🔹در ۶ رنگ بینظیرمشکی صورتی طوسی زرد هندی سبز طوسی کمرنگ🔹قیمت ۲۱۵🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانه باتیک
🔹 جنس پارچه بابوس سوپر
پارچه سبک و خنک ایستایی بالا
🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۵۰قابل استفاده )
🔹در ۶ رنگ بینظیر
مشکی صورتی طوسی زرد هندی سبز طوسی کمرنگ
🔹قیمت ۲۱۵
🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانه باتیک🔹 جنس پارچه بابوس سوپرپارچه سبک و خنک ایستایی بالا🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۵۰قابل استفاده )🔹در ۶ رنگ بینظیرمشکی صورتی طوسی زرد هندی سبز طوسی کمرنگ🔹قیمت ۲۱۵🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانه باتیک
🔹 جنس پارچه بابوس سوپر
پارچه سبک و خنک ایستایی بالا
🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۵۰قابل استفاده )
🔹در ۶ رنگ بینظیر
مشکی صورتی طوسی زرد هندی سبز طوسی کمرنگ
🔹قیمت ۲۱۵
🔹ارسال ۱۲

مانتو پانچ هندی 🔹جنس:بنتون ترکیبی با تور درجه یک 🔹سایزبندی:فری سایز(۳۶تا۴۶)🔹قیمت :۲۲۰تومان🔹ارسال ۱۵/۰۰۰تومان

مانتو پانچ هندی
🔹جنس:بنتون ترکیبی با تور درجه یک
🔹سایزبندی:فری سایز(۳۶تا۴۶)
🔹قیمت :۲۲۰تومان
🔹ارسال ۱۵/۰۰۰تومان

مانتو پانچ هندی 🔹جنس:بنتون ترکیبی با تور درجه یک 🔹سایزبندی:فری سایز(۳۶تا۴۶)🔹قیمت :۲۲۰تومان🔹ارسال ۱۵/۰۰۰تومان

مانتو پانچ هندی
🔹جنس:بنتون ترکیبی با تور درجه یک
🔹سایزبندی:فری سایز(۳۶تا۴۶)
🔹قیمت :۲۲۰تومان
🔹ارسال ۱۵/۰۰۰تومان

مانتو پانچ هندی 🔹جنس:بنتون ترکیبی با تور درجه یک 🔹سایزبندی:فری سایز(۳۶تا۴۶)🔹قیمت :۲۲۰تومان🔹ارسال ۱۵/۰۰۰تومان

مانتو پانچ هندی
🔹جنس:بنتون ترکیبی با تور درجه یک
🔹سایزبندی:فری سایز(۳۶تا۴۶)
🔹قیمت :۲۲۰تومان
🔹ارسال ۱۵/۰۰۰تومان

مانتو پانچ هندی 🔹جنس:بنتون ترکیبی با تور درجه یک 🔹سایزبندی:فری سایز(۳۶تا۴۶)🔹قیمت :۲۲۰تومان🔹ارسال ۱۵/۰۰۰تومان

مانتو پانچ هندی
🔹جنس:بنتون ترکیبی با تور درجه یک
🔹سایزبندی:فری سایز(۳۶تا۴۶)
🔹قیمت :۲۲۰تومان
🔹ارسال ۱۵/۰۰۰تومان

مانتو پانچ هندی 🔹جنس:بنتون ترکیبی با تور درجه یک 🔹سایزبندی:فری سایز(۳۶تا۴۶)🔹قیمت :۲۲۰تومان🔹ارسال ۱۵/۰۰۰تومان

مانتو پانچ هندی
🔹جنس:بنتون ترکیبی با تور درجه یک
🔹سایزبندی:فری سایز(۳۶تا۴۶)
🔹قیمت :۲۲۰تومان
🔹ارسال ۱۵/۰۰۰تومان

مانتو پانچ هندی 🔹جنس:بنتون ترکیبی با تور درجه یک 🔹سایزبندی:فری سایز(۳۶تا۴۶)🔹قیمت :۲۲۰تومان🔹ارسال ۱۵/۰۰۰تومان

مانتو پانچ هندی
🔹جنس:بنتون ترکیبی با تور درجه یک
🔹سایزبندی:فری سایز(۳۶تا۴۶)
🔹قیمت :۲۲۰تومان
🔹ارسال ۱۵/۰۰۰تومان

مانتو تابستانی مدل دنیز ویژه شیک پوشان🔹 جنس پارچه کراش اسلپپارچه سبک و بسیار خنک 🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۵۰قابل استفاده )🔹در ۶ رنگ بینظیر🔹مشکی صورتی طوسی زرد هندی سبز سرخابی🔹قیمت ۲۱۵🔹ارسال ۱۲

مانتو تابستانی مدل دنیز ویژه شیک پوشان
🔹 جنس پارچه کراش اسلپ
پارچه سبک و بسیار خنک
🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۵۰قابل استفاده )
🔹در ۶ رنگ بینظیر
🔹مشکی صورتی طوسی زرد هندی سبز سرخابی
🔹قیمت ۲۱۵
🔹ارسال ۱۲

مانتو خنک تابستانی مدل رها 🔹 جنس پارچه پائولو راه راهپارچه فوق عالی خنک کولر گازی 😁😁بدن نما نیست به هیچ عنوان🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )🔹در ۳ رنگ عاااااااالیمشکی. صورتی چرک. زرد هندی🔹قیمت حراج ۱۷۰🔹ارسال ۱۲

مانتو خنک تابستانی مدل رها
🔹 جنس پارچه پائولو راه راه
پارچه فوق عالی خنک کولر گازی 😁😁
بدن نما نیست به هیچ عنوان
🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۴۶قابل استفاده )
🔹در ۳ رنگ عاااااااالی
مشکی. صورتی چرک. زرد هندی
🔹قیمت حراج ۱۷۰
🔹ارسال ۱۲

مانتو گشاد مدل دنیز 🔹 جنس پارچه کراش اسلپپارچه سبک و بسیار خنک 🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۵۰قابل استفاده )🔹 در ۴ رنگ بینظیر صورتی طوسی زرد هندی سرخابی🔹قیمت حراج ۱۷۰🔹ارسال ۱۲قیمت قبل رو ببینید

مانتو گشاد مدل دنیز
🔹 جنس پارچه کراش اسلپ
پارچه سبک و بسیار خنک
🔹 فری سایز (از ۳۶ تا ۵۰قابل استفاده )
🔹 در ۴ رنگ بینظیر
صورتی طوسی زرد هندی سرخابی
🔹قیمت حراج ۱۷۰
🔹ارسال ۱۲
قیمت قبل رو ببینید

مانتو هندی خنک 🔹رویی سارافون زیری آستین دار جلوباز قابل استفاده به صورت جداگانه🔹 طراحی و دوخت خاص سفارشی دوز فوق تمیز🔹 جنس پارچه هندی چروک و خرجکار هندی🔹 قد کار رویی حدود  ۹۵ قد سارافون 🔹حدود ۱۱۰🔹سایز ۳۶-۴۸ فری 🔹قیمت قبل ۳۹۵🔹قیمت حراااااااج 320تومان🔹ارسال رایگاااااااااااااان ❤️❤️❤️❤️

مانتو هندی خنک
🔹رویی سارافون زیری آستین دار جلوباز قابل استفاده به صورت جداگانه
🔹 طراحی و دوخت خاص سفارشی دوز فوق تمیز
🔹 جنس پارچه هندی چروک و خرجکار هندی
🔹 قد کار رویی حدود ۹۵ قد سارافون
🔹حدود ۱۱۰
🔹سایز ۳۶-۴۸ فری
🔹قیمت قبل ۳۹۵
🔹قیمت حراااااااج 320تومان
🔹ارسال رایگاااااااااااااان ❤️❤️❤️❤️

مانتو‌ هندی خنک 🔹رویی آستین دار زیری سارافون جلوباز قابل استفاده به صورت جداگانه 🔹 طراحی و دوخت خاص سفارشی دوز فوق تمیز 🔹 جنس پارچه هندی چروک و خرجکار هندی🔹 قد کار رویی حدود  ۹۵ قد سارافون 🔹حدود ۱۱۰🔹سایز ۳۶-۴۸ فری🔹 قیمت قبل ۳۹۵🔹قیمت حراااااااج 320تومان🔹ارسال رایگاااااااااااااان ❤️❤️❤️❤️

مانتو‌ هندی خنک
🔹رویی آستین دار زیری سارافون جلوباز قابل استفاده به صورت جداگانه
🔹 طراحی و دوخت خاص سفارشی دوز فوق تمیز
🔹 جنس پارچه هندی چروک و خرجکار هندی
🔹 قد کار رویی حدود ۹۵ قد سارافون
🔹حدود ۱۱۰
🔹سایز ۳۶-۴۸ فری
🔹 قیمت قبل ۳۹۵
🔹قیمت حراااااااج 320تومان
🔹ارسال رایگاااااااااااااان ❤️❤️❤️❤️