دامن شلواری شومیز شیک

دامن شلواری شومیز شیک
🔹جنس پارچه لنین
🔹قد شومیز از جلو 👈37
🔹قد شومیز از پشت 👈70
🔹قد دامن شلواراي 👈88
🔹قیمت شومیز👈 155
🔹قیمت دامن شلواری 👈175
🔹ارسال يه تيكه 15
🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک🔹جنس پارچه لنین 🔹قد شومیز از جلو 👈37🔹قد شومیز از پشت 👈70🔹قد دامن شلواراي 👈88🔹قیمت شومیز👈 155🔹قیمت دامن شلواری 👈175🔹ارسال يه تيكه 15🔹ارسال دو تيكه 20
قیمت: 155 هزارتومان
سفارش از طریق واتساپسفارش از طریق تلگرامجهت سفارش و استعلام موجودی پیام دهید:

مدل های مرتبط

دامن شلواری شیک و زیباخنک و تابستونی36تا 50 سایز داردقیمت 110تومن

دامن شلواری شیک و زیبا
خنک و تابستونی

36تا 50 سایز دارد

قیمت 110تومن

دامن شلواری شیک و زیباخنک و تابستونی36تا 50 سایز داردقیمت 110تومن

دامن شلواری شیک و زیبا
خنک و تابستونی

36تا 50 سایز دارد

قیمت 110تومن

دامن شلواری بیرون پوش پارچه نخ 🔹بابوس کیفیت عاااااالی🔹سایز ۳۸ تا ۴۸ 🔹قیمت ۹۰🔹قد ۱۰۰

دامن شلواری بیرون پوش پارچه نخ
🔹بابوس کیفیت عاااااالی
🔹سایز ۳۸ تا ۴۸
🔹قیمت ۹۰
🔹قد ۱۰۰

دامن شلواری شومیز شیک 🔹جنس پارچه لنین 🔹قد شومیز از جلو 👈37🔹قد شومیز از پشت 👈70🔹قد دامن شلواراي 👈88🔹قیمت شومیز👈 140🔹قیمت دامن شلواری 👈199🔹ارسال يه تيكه 15🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک
🔹جنس پارچه لنین
🔹قد شومیز از جلو 👈37
🔹قد شومیز از پشت 👈70
🔹قد دامن شلواراي 👈88
🔹قیمت شومیز👈 140
🔹قیمت دامن شلواری 👈199
🔹ارسال يه تيكه 15
🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک 🔹جنس پارچه لنین 🔹قد شومیز از جلو 👈37🔹قد شومیز از پشت 👈70🔹قد دامن شلواراي 👈88🔹قیمت شومیز👈 140🔹قیمت دامن شلواری 👈199🔹ارسال يه تيكه 15🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک
🔹جنس پارچه لنین
🔹قد شومیز از جلو 👈37
🔹قد شومیز از پشت 👈70
🔹قد دامن شلواراي 👈88
🔹قیمت شومیز👈 140
🔹قیمت دامن شلواری 👈199
🔹ارسال يه تيكه 15
🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک 🔹جنس پارچه لنین 🔹قد شومیز از جلو 👈37🔹قد شومیز از پشت 👈70🔹قد دامن شلواراي 👈88🔹قیمت شومیز👈 140🔹قیمت دامن شلواری 👈199🔹ارسال يه تيكه 15🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک
🔹جنس پارچه لنین
🔹قد شومیز از جلو 👈37
🔹قد شومیز از پشت 👈70
🔹قد دامن شلواراي 👈88
🔹قیمت شومیز👈 140
🔹قیمت دامن شلواری 👈199
🔹ارسال يه تيكه 15
🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک 🔹جنس پارچه لنین 🔹قد شومیز از جلو 👈37🔹قد شومیز از پشت 👈70🔹قد دامن شلواراي 👈88🔹قیمت شومیز👈 140🔹قیمت دامن شلواری 👈199🔹ارسال يه تيكه 15🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک
🔹جنس پارچه لنین
🔹قد شومیز از جلو 👈37
🔹قد شومیز از پشت 👈70
🔹قد دامن شلواراي 👈88
🔹قیمت شومیز👈 140
🔹قیمت دامن شلواری 👈199
🔹ارسال يه تيكه 15
🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک 🔹جنس پارچه لنین 🔹قد شومیز از جلو 👈37🔹قد شومیز از پشت 👈70🔹قد دامن شلواراي 👈88🔹قیمت شومیز👈 140🔹قیمت دامن شلواری 👈199🔹ارسال يه تيكه 15🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک
🔹جنس پارچه لنین
🔹قد شومیز از جلو 👈37
🔹قد شومیز از پشت 👈70
🔹قد دامن شلواراي 👈88
🔹قیمت شومیز👈 140
🔹قیمت دامن شلواری 👈199
🔹ارسال يه تيكه 15
🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک 🔹جنس پارچه لنین 🔹قد شومیز از جلو 👈37🔹قد شومیز از پشت 👈70🔹قد دامن شلواراي 👈88🔹قیمت شومیز👈 140🔹قیمت دامن شلواری 👈199🔹ارسال يه تيكه 15🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک
🔹جنس پارچه لنین
🔹قد شومیز از جلو 👈37
🔹قد شومیز از پشت 👈70
🔹قد دامن شلواراي 👈88
🔹قیمت شومیز👈 140
🔹قیمت دامن شلواری 👈199
🔹ارسال يه تيكه 15
🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک 🔹جنس پارچه لنین 🔹قد شومیز از جلو 👈37🔹قد شومیز از پشت 👈70🔹قد دامن شلواراي 👈88🔹قیمت شومیز👈 140🔹قیمت دامن شلواری 👈199🔹ارسال يه تيكه 15🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک
🔹جنس پارچه لنین
🔹قد شومیز از جلو 👈37
🔹قد شومیز از پشت 👈70
🔹قد دامن شلواراي 👈88
🔹قیمت شومیز👈 140
🔹قیمت دامن شلواری 👈199
🔹ارسال يه تيكه 15
🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک 🔹جنس پارچه لنین 🔹قد شومیز از جلو 👈37🔹قد شومیز از پشت 👈70🔹قد دامن شلواراي 👈88🔹قیمت شومیز👈 140🔹قیمت دامن شلواری 👈199🔹ارسال يه تيكه 15🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک
🔹جنس پارچه لنین
🔹قد شومیز از جلو 👈37
🔹قد شومیز از پشت 👈70
🔹قد دامن شلواراي 👈88
🔹قیمت شومیز👈 140
🔹قیمت دامن شلواری 👈199
🔹ارسال يه تيكه 15
🔹ارسال دو تيكه 20

سه تیکه مانتو دامن شلواری گل سینه 🔹جنس پارچه رویی بنتون اعلا و درجه یک بسیار خنک و سبُک🔹قد رویه تقریبا ۹۵🔹جنس شلوار الیاف طبیعی نخی 🔹بدن نما نیست🔹فاق بلند🔹قد شلوار تقریبا ۹۰🔹 سایز 👈 فری تا ۵۰🔹قیمت بینظیر سه تکه فقط ۲۷۰

سه تیکه مانتو دامن شلواری گل سینه
🔹جنس پارچه رویی بنتون اعلا و درجه یک بسیار خنک و سبُک
🔹قد رویه تقریبا ۹۵
🔹جنس شلوار الیاف طبیعی نخی
🔹بدن نما نیست
🔹فاق بلند
🔹قد شلوار تقریبا ۹۰
🔹 سایز 👈 فری تا ۵۰
🔹قیمت بینظیر سه تکه فقط ۲۷۰

ست دامن شلواری و شومیز و رویه🔹3 تیکه جنجالی🔹تک رنگ 🔹فری سایز🔹مناسب تا 46 🔹پارچه کرپ اسکاچی اعلا و با کیفیت🔹ارسال یک هفته پس از ثبت🔹قیمت 168🔹قد شلوار 100🔹قد شومیز 75

ست دامن شلواری و شومیز و رویه
🔹3 تیکه جنجالی
🔹تک رنگ
🔹فری سایز
🔹مناسب تا 46
🔹پارچه کرپ اسکاچی اعلا و با کیفیت
🔹ارسال یک هفته پس از ثبت
🔹قیمت 168
🔹قد شلوار 100
🔹قد شومیز 75

دامن شلواری شومیز شیک🔹جنس پارچه لنین 🔹قد شومیز از جلو 👈37🔹قد شومیز از پشت 👈70🔹قد دامن شلواراي 👈88🔹قیمت شومیز👈 155🔹قیمت دامن شلواری 👈175🔹ارسال يه تيكه 15🔹ارسال دو تيكه 20

دامن شلواری شومیز شیک
🔹جنس پارچه لنین
🔹قد شومیز از جلو 👈37
🔹قد شومیز از پشت 👈70
🔹قد دامن شلواراي 👈88
🔹قیمت شومیز👈 155
🔹قیمت دامن شلواری 👈175
🔹ارسال يه تيكه 15
🔹ارسال دو تيكه 20